Asiaray Media Group Limited heeft groepswinstverwachtingen gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2019. De raad van bestuur van de vennootschap heeft de aandeelhouders van de vennootschap en potentiële investeerders meegedeeld dat de groep naar verwachting een verlies zal boeken dat kan worden toegerekend aan eigenaars van de vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2019 in vergelijking met een winst die kan worden toegerekend aan eigenaars van de vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2018. Het verwachte verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de factoren die werden vermeld in de aankondiging van de onderneming van 26 juli 2019 met betrekking tot de Winstwaarschuwing, waaronder de nadelige effecten als gevolg van de invoering van de Hong Kong Financial Reporting Standard 16 Leases die van kracht werd op 1 januari 2019; en de lancering van nieuwe projecten zoals Haikou Meilan Airport, Beijing Metro Line en Wenzhou Metro Line, die zich nog in het proces van ramp-up bevinden. De inkomsten van deze projecten bevinden zich in een groeifase, maar de kosten van de concessievergoeding worden opgenomen.