ASM Group S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde de onderneming een totale omzet aan van PLN 54,462 miljoen, tegenover PLN 56,277 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg PLN 1,577 miljoen, tegen PLN 2,986 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PLN 417.000, vergeleken met een netto-inkomen van PLN 2,178 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,004, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van PLN 0,038 een jaar geleden.