ASM International NV kondigde aan dat tijdens de AVA, gehouden op 13 mei 2024, een regulier dividend van € 2,75 per gewoon aandeel is goedgekeurd.