ASM International NV kondigde aan dat tijdens de AVA, gehouden op 13 mei 2024, de benoeming van mevrouw Micki tot lid van de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. Verder heeft de raad van commissarissen Hichem M?Saad benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, als opvolger van Benjamin Loh.