Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● Met een verwachte PER van 30.38 en 31.18 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.

● De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

● Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.