De raad van bestuur (de "Raad") van ASMPT Limited kondigt aan dat de heer Benjamin Loh Gek Lim ("de heer Loh") heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen na afloop van de huidige termijn van zijn directeurschap op de komende jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming die zal worden gehouden op 8 mei 2024 ("AVA"). Dientengevolge zal de heer Loh ophouden niet-uitvoerend bestuurder en lid van de Benoemings- en Remuneratiecommissies van de Vennootschap te zijn. Verder kondigde de Raad de benoeming aan van de heer Hichem M'Saad als niet-uitvoerend bestuurder en lid van de Benoemings- en Remuneratiecommissies van de Vennootschap na zijn benoeming als CEO van ASM en voorzitter van de Raad van Bestuur van ASM met ingang van 13 mei 2024.