Asset World Corp. Public Company Limited kondigde de vergadering van het uitvoerend comité aan, gehouden op 6 februari 2024, heeft besloten het volgende goed te keuren: Goedkeuring van het aangaan van de Koop-Verkoopovereenkomst voor 7 percelen met de kadastrale percelen nrs. 2499, 128, 2497, 41, 671, 9277 en 18090 gelegen in het Chang Klan subdistrict van de provincie Chiang Mai, met een totale grootte van 5 rai 3 ngan en 39,5 vierkante wah met de bestaande structuren voor een totale aankoopwaarde van THB 519,8 miljoen (inclusief overdrachtskosten en BTW (indien van toepassing)) en een ontwikkelingskost van THB 690,7 miljoen (inclusief BTW). Deze transactie zal worden geclassificeerd als de verwerving van een actief, volgens de kennisgeving van de Raad van Toezicht op de Kapitaalmarkt nr.

TorChor. 20/2551 Re: Regels voor het aangaan van materiële transacties die als verwerving of vervreemding van activa worden beschouwd (inclusief eventuele herzieningen). De omvang van de transactie is echter kleiner dan de vereiste openbaarmaking.

Goedgekeurd om een nieuwe dochteronderneming op te richten, met de volgende details: Bedrijfsnaam: Retail Destination Chiangmai Company Limited; Initieel Geregistreerd Kapitaal: THB 100,000 (Verdeeld in 10,000 gewone aandelen met een nominale waarde van THB 10 elk); Doelstelling: De investeringsplannen van het bedrijf ondersteunen; Aandeelhoudersstructuur: AWC-25%; AWR-75%. Bron van het Fonds: Werkkapitaal van het bedrijf en lening van AWC; Registratiedatum: Eerste kwartaal 2024.