EMA:

* EMA ZEGT DAT CHMP EEN BEOORDELING VAN IBUPROFEN NVT HEEFT AFGEROND NA EEN MENINGSVERSCHIL TUSSEN EU-LIDSTATEN OVER DE TOELATING ERVAN

* EMA ZEGT OVER DE HERZIENING VAN IBUPROFEN NVT DAT DE VOORDELEN VAN DIT GENEESMIDDEL NIET OPWEGEN TEGEN DE RISICO'S ERVAN

* EMA, OVER IBUPROFEN NVT, ZEGT DAT VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN LITOUWEN EN ANDERE LIDSTATEN WAAR HET GENEESMIDDEL IS TOEGELATEN MOETEN WORDEN OPGESCHORT

* EMA: CHMP HEEFT POSITIEVE ADVIEZEN AANGENOMEN VOOR TWEE VACCINS CELLDEMIC EN INCELLIPAN VOOR ACTIEVE IMMUNISATIE TEGEN HET H5N1-SUBTYPE VAN HET INFLUENZA A-VIRUS

* EMA: CHMP GEVEN POSITIEF ADVIES VOOR VOYDEYA (DANICOPAN),ORALE BEHANDELING TEGEN RESIDUELE HAEMOLYTISCHE ANAEMIE Brontekst voor Eikon: Verdere berichtgeving over het bedrijf: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)