FASENRA (benralizumab) van AstraZeneca is nu goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor add-on onderhoudsbehandeling voor patiënten met ernstig astma in de leeftijd van 6 tot 11 jaar met een eosinofiel fenotype. FASENRA werd in 2017 voor het eerst goedgekeurd als add-on onderhoudsbehandeling voor de behandeling van ernstig eosinofiel astma (SEA) bij patiënten van 12 jaar en ouder. Deze aanvullende indicatie voor FASENRA werd ondersteund door bewijs uit TATE, een open-label, multinationaal, niet-gerandomiseerd fase III-onderzoek met parallelle toewijzing, evenals adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij volwassen en adolescente populaties.

In het TATE-onderzoek voldeed FASENRA aan de primaire eindpunten, waarbij de farmacokinetiek (PK) en farmacodynamiek (PD) bij kinderen van 6 tot 11 jaar met SEA consistent waren met die van eerdere onderzoeken. De veiligheid en verdraagbaarheid van FASENRA in het onderzoek kwamen ook overeen met het bekende profiel van het geneesmiddel. De aanbevolen dosis voor FASENRA is 30 mg voor patiënten van 6 jaar en ouder die 35 kg of meer wegen.

Voor patiënten van 6 tot 11 jaar die minder dan 35 kg wegen, zal een nieuwe dosis van 10 mg beschikbaar zijn. FASENRA wordt de eerste 3 doses om de 4 weken via een subcutane injectie toegediend, en daarna om de 8 weken. Astma is de meest voorkomende chronische kinderziekte en kan ernstige symptomen veroorzaken zoals hoesten, piepende ademhaling en ademhalingsmoeilijkheden.

Kinderen met ernstige astma en hun families worden geconfronteerd met een aanzienlijke last, waaronder verminderde schoolprestaties, een aanzienlijk hoger gebruik van gezondheidszorgmiddelen en een slechtere levenskwaliteit. Ernstige astma is een slopende vorm van astma die ingewikkeld en moeilijk te behandelen kan zijn. FASENRA is momenteel goedgekeurd als aanvullende onderhoudsbehandeling voor patiënten van 6 jaar en ouder met SEA in de VS.

FASENRA is een monoklonaal antilichaam dat zich rechtstreeks bindt aan IL-5 receptor alfa op eosinofielen en natural killer cellen aantrekt om een snelle en vrijwel volledige uitputting van bloed- en weefseleosinofielen bij de meeste patiënten te induceren via apoptose (geprogrammeerde celdood). FASENRA (benralizumab) is momenteel goedgekeurd in meer dan 80 landen, waaronder de VS, EU en Japan, en is goedgekeurd voor zelftoediening in de VS, EU en andere landen. FASENRA is in de VS aan meer dan 100.000 patiënten voorgeschreven.

FASENRA is in ontwikkeling voor andere ziekten, waaronder chronische obstructieve longziekte, chronische rhinosinusitis met neuspoliepen en hypereosinofiel syndroom. FASENRA is ontwikkeld door AstraZeneca en wordt in licentie gegeven door BioWa Inc., een volledige dochteronderneming van Kyowa Kirin Co. Ltd., Japan.