Atos heeft uiteindelijk vier reddingsvoorstellen ontvangen. Het doel van de groep is om tegen 31 mei een voorstel te selecteren, om een definitieve overeenkomst tegen juli 2024 af te ronden. Slechts drie voorstellen worden overwogen omdat de raad en de bemiddelaar dat van Bain Capital hebben afgewezen (hier gepresenteerd), met als reden dat het niet voldeed aan de eisen van het bedrijf. De volgende voorstellen blijven dus over:

 • Van een groep obligatiehouders en banken die deel uitmaken van de bankgroep van Atos. Presentatie hier.
 • EP Equity Investment (Daniel Kretinsky / Attestor). Presentatie hier.
 • Onepoint / Butler (David Layani en Butler Industries). Presentatie hier.

Alle voorstellen zijn op zondag 5 mei 2024 aan de raad van bestuur gepresenteerd. Welke oplossing ook wordt gekozen: deze zal "waarschijnlijk radicale veranderingen in de kapitaalstructuur van het bedrijf met zich meebrengen en een aanzienlijke uitgifte van nieuwe aandelen, wat zal leiden tot een massale verwatering van de bestaande aandeelhouders van Atos SE". De aanbiedingen zijn verenigbaar met de lopende onderhandelingen met de Franse staat, die de activiteiten van Advanced Computing, Mission-Critical Systems en Cybersecurity Products van de BDS-divisie (Big Data & Cybersecurity) voor de holle honderd procent wil verwerven.

De kortetermijnfinanciering vordert

Verder heeft Atos het contract ondertekend met betrekking tot de faciliteiten voor doorlopend krediet en termijnleningen van 100 miljoen euro, verstrekt door een groep obligatiehouders. De staat heeft 50 miljoen euro geleend onder het FDES (Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling) aan dochter Bull. Ten slotte vorderen de gesprekken met de banken over de oprichting van een factoringprogramma van 300 miljoen euro.

Twee kandidaten echt in de race?

Volgens onze informatie zijn er twee aanbiedingen: die van EP Equity/Attestor en die van Onepoint/Butler. Het aanbod gepresenteerd door de schuldeisers is vooral een interpretatie van hun positie voor meer operationeel gerichte investeerders. Hier zijn enkele beknopte details over de voorstellen:

Aanbod EP Equity / Attestor

 • 600 miljoen euro kapitaalverhoging onderschreven door de overnemers
 • 1,3 miljard euro aan faciliteiten (500 miljoen euro aan doorlopend krediet, 300 miljoen euro aan factoring en 500 miljoen euro aan nieuwe gegarandeerde lijnen)
 • Herstructurering van de bestaande schuld van Atos.
 • De bestaande aandeelhouders houden minder dan 1 % van het kapitaal over.

Aanbod Onepoint / Butler

 • 350 miljoen euro vers geld in ruil voor ten minste 35 % van het kapitaal.
 • Plan van in totaal 6,3 miljard euro, waarvan 1,8 miljard euro aan versgeldtoezeggingen via de volledige opzet (500 miljoen euro aan fondsenwerving, 1,3 miljard euro aan nieuwe faciliteiten) en 4,5 miljard euro aan heronderhandelingen (1,9 miljard euro aan omzetting van schuld in aandelen, 0,9 miljard euro aan schuldkwijtschelding, 1,8 miljard euro aan heronderhandelde schulden).
 • Een kapitaalverhoging open voor iedereen (na omzetting van de schuld van de schuldeisers in aandelen) onder dezelfde voorwaarden als de toetreding van Onepoint. Onepoint wil minimaal 35 % van het kapitaal behouden. De positie van de andere aandeelhouders is niet duidelijk (we konden er geen informatie over vinden), maar alles wijst erop dat er tussen de wens van Onepoint om een hoog aandeel te behouden en de eisen van deze schuldeisers niet veel ruimte zal zijn, in ieder geval niet veel meer dan in het kader van het aanbod van EP Equity/Attestor.

Aanbod van de schuldeisers (Project Alpha)

 • Het aanbod presenteert vooral het schema op basis waarvan de groep schuldeisers bereid is om te onderhandelen met andere investeerders.
 • 1,2 miljard euro vers geld via 600 miljoen euro aan factoring en bankgaranties
 • 1,8 miljard euro aan omzetting van kredietlijnen en obligaties, resulterend in een verwatering van meer dan 99,9 % van de aandeelhouders

Aanbod Bain Capital (afgewezen)

 • Het aanbod betrof alleen de digitale divisie van Eviden en de eventuele restanten van de BDS-divisie buiten de soevereine activiteiten. Dat was dan ook de reden waarom Atos het aanbod afwees: het bedrijf wil geen delen verkopen.