In een verklaring uitgegeven op 22 september 2023 weerlegde het bestuur van Atos deze beschuldigingen, benadrukkend dat het altijd heeft gehandeld in het enige belang van Atos. De bedrijfsleiding herinnerde eraan dat de voorgenomen verkoop van Tech Foundations de splitsing van Eviden en Tech Foundations, aangekondigd in juni 2022, onder de best mogelijke voorwaarden mogelijk zou maken.

Het bestuur benadrukte ook dat exclusieve onderhandelingen met EP Equity Investment niet mogelijk waren vóór 1 augustus 2023, de datum waarop de markt werd geïnformeerd over de interesse voor een mogelijke overname van Tech Foundations. In reactie op de kritiek verduidelijkte het bestuur dat het voorgenomen verkoopplan ter goedkeuring aan de aandeelhouders zou worden voorgelegd, waarmee het verder gaat dan de aanbeveling van de financiële marktautoriteit, die slechts een niet-bindende stemming vooropstelde.

Geen andere geloofwaardige voorstellen

De voorzitter van Atos, Bertrand Meunier, had de verkoop van de IT-beheeractiviteiten aan Daniel Kretinsky ongeveer tien dagen geleden verdedigd in La Tribune. Hij verklaarde dat Tech Foundations 1,1 miljard euro aan herstructurering nodig had, die nu volledig ten laste van EPEI zou komen. Hij benadrukte ook dat het bod van EPEI het enige concrete bod voor Tech Foundations was.

In reactie op geruchten over alternatieve Franse biedingen, zei Meunier dat noch Airbus, noch Astek, noch enige andere Franse of buitenlandse speler een overnamebod voor Tech Foundations hebben gedaan. Hij noemde de zienswijze van One Point ten aanzien van Eviden ongeloofwaardig en zei dat Atos nooit was benaderd door Astek of door de heer Sabeg.

Ondanks de kritiek blijven Atos en zijn bestuur overtuigd van het belang van dialoog met aandeelhouders en blijven ze openstaan voor constructieve uitwisseling. Ze waarschuwden ook dat ze de bevoegde rechtbanken kunnen aanspreken als reactie op alle maatregelen die bedoeld zijn om het bedrijf te destabiliseren.