Atos en het Wereld Natuur Fonds (WWF) hebben een driejarig strategisch partnerschap aangekondigd om technologie te gebruiken ter ondersteuning van het behoud van biodiversiteit en om bedrijven aan te moedigen koolstofarm te worden. Dit uitgebreide partnerschap is ontworpen om drie belangrijke prioriteiten aan te pakken: bedrijfstransformatie, financiering en invloed.

die essentieel zijn om de huidige biodiversiteitscrisis effectief aan te pakken. Als onderdeel van het partnerschap worden er vier belangrijke initiatieven ontplooid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van Atos- en WWF-teams van over de hele wereld. Atos ontwikkelt verantwoorde IT-oplossingen voor het WWF en haar partners.

Atos en het WWF hebben de volgende projecten gedefinieerd waarbij natuurbeschermingsorganisaties en andere belanghebbenden kunnen profiteren van de technologische expertise van Atos. Toezicht op biodiversiteit automatiseren - Het eerste project is erop gericht om het toezicht op belangrijke ecosystemen te automatiseren. Experts van Atos werken aan een combinatie van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het analyseren van satellietbeelden met de ontwikkeling van algoritmen die patronen over een bepaalde tijdsperiode identificeren om onregelmatige trends op te sporen die zouden kunnen wijzen op een negatieve impact op de biodiversiteit.

In de toekomst zullen organisaties niet alleen de gebieden met de grootste zorg kunnen identificeren, maar ook kunnen profiteren van voorspellende oplossingen voor natuurbehoud. De eerste pilot, die momenteel wordt ontwikkeld, zal graslanden en savannen in Oost-Afrika analyseren. Epidemische risico's voorspellen en voorkomen - Het tweede project richt zich op het voorspellen van hotspots voor het ontstaan van zoönosen ?

Ziekten die overspringen tussen soorten, waaronder mensen. Atos-teams ontwikkelen algoritmen voor machinaal leren om demografische, milieu-, diergezondheids- en ziekteverwekkingsgegevens te analyseren, om patronen te identificeren en het risico op nieuwe ziekten te voorspellen. Deze oplossingen zullen bestaande surveillancesystemen aanvullen door voorspellende gegevens te leveren, zodat overheden en organisaties kunnen anticiperen en preventieve maatregelen kunnen nemen voordat de dreiging van een epidemie werkelijkheid wordt.

Er wordt een proefproject ontwikkeld om gegevens te analyseren die beschikbaar zijn in het Mekong-bekken. Technische hulpmiddelen verbeteren - Het derde project is gericht op het verbeteren van een bestaande oplossing die bekend staat als SMART - een Spatial Monitoring and Reporting Tool - die al door 50.000 agenten in 80 landen wordt gebruikt om het behoud van wilde dieren en ecosystemen te ondersteunen.

Experts van Atos ontwikkelen samen met het IT-team van SMART een gestroomlijnd, efficiënter proces om de bruikbaarheid in het veld te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen ze verbeterde dashboards en visualisatieopties om gebruikers meer en gedetailleerder inzicht te geven in hun gegevens. Ze breiden SMART ook uit met een hulpmiddel ter ondersteuning van gebruikers die werken aan de verschuiving van "conflict naar coëxistentie", dat wil zeggen het holistisch beheren van conflicten tussen mensen en wilde dieren om wederzijdse voordelen van coëxistentie te creëren.