De belangrijkste punten:

  • Airbus onderhandelt over de overname van BDS
  • De verkoop van Tech Foundation aan EPEI is gespannen
  • Atos sluit juridische bescherming niet uit
  • Vier bestuurders treden af

Op de ochtend van 3 januari 2024 onthulde Atos een reeks maatregelen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd een "aantrekkelijke mix van activiteiten" te behouden. Deze maatregelen omvatten het voortzetten van exclusieve onderhandelingen voor de verkoop van zijn de divisie Tech Foundations, het starten van een ‘due diligence’-fase met Airbus voor een mogelijke verkoop van de activiteiten genaamd Big Data & Security (BDS), en gesprekken met banken om financiering te behouden en te verkrijgen.

Het management van Atos en de raad van bestuur richten zich op het aflossen en herfinancieren van de financiële schulden van het bedrijf, waaronder een termijnlening A van 1,5 miljard euro, obligaties van 500 miljoen euro en 750 miljoen euro die respectievelijk vervallen in november 2024 en mei 2025, evenals een doorlopende kredietfaciliteit van 900 miljoen euro en obligaties van 350 miljoen euro en 800 miljoen euro die vervallen in november 2028 en 2029.

Om dit te bereiken, moet de groep nieuwe bankfinancieringen en schulden aangaan, en/of zijn kapitaal verhogen, activa verkopen en zijn werkkapitaalbehoefte verminderen.

Mogelijke verkoop van Tech Foundations

De gesprekken met EPEI over de verkoop van Tech Foundations gaan door zonder garantie op een afronding. Atos overweegt de omvang van de geplande kapitaalverhoging voor Eviden, zijn dochteronderneming gespecialiseerd in cyberbeveiliging, te verkleinen vanwege de huidige marktomstandigheden en de reacties van investeerders. EPEI en Atos onderzoeken tegelijkertijd hoe EPEI geheel of gedeeltelijk kan worden ontheven van zijn verplichting om deel te nemen aan de fondsenwerving.

Verkoop van BDS

Gezien de onzekerheid rond de verkoop van Tech Foundations en de verkleining van de geplande kapitaalverhoging voor Eviden, overweegt Atos andere activa te verkopen. De verkoop van de BDS-activiteit wordt gezien als een sleutelonderdeel van dit programma. Atos heeft twee interessebetuigingen ontvangen voor BDS, waaronder een indicatief bod van Airbus voor de volledige BDS-omvang, gewaardeerd tussen 1,5 en 1,8 miljard euro. Het andere bod is gedeeltelijk. Andere activa kunnen worden verkocht als de deal met EPEI mislukt.

Beschermingsprocedure niet uitgesloten

Atos is zich bewust van de aanzienlijke risico's verbonden aan deze transacties en "sluit niet uit gebruik te maken van de juridische beschermingsmechanismen die het ter beschikking heeft om de gesprekken met zijn schuldeisers te begeleiden", als de gesprekken met de banken niet zouden leiden tot financiële stabiliteit van het bedrijf. Een evaluatie van de beschikbare opties zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2024. De groep noemt geen specifieke bescherming, maar men kan zich voorstellen dat een beschermingsprocedure mogelijk is voordat er meer radicale maatregelen worden genomen.

Grote veranderingen in de raad van bestuur

Vier leden van de raad van bestuur zijn afgetreden (Valérie Bernis, Aminata Niane, Vernon Sankey en René Proglio). Françoise Mercadal-Delasalles en Jean-Jacques Morin treden toe tot de raad, waarbij de laatste de voorzittersrol van de auditcommissie op zich neemt. Mandy Metten is benoemd tot censor van de raad van bestuur. Atos blijft in gesprek met Onepoint over hun verzoeken inzake bedrijfsvoering. In het persbericht wordt Onepoint aangeduid als een "referentieaandeelhouder".

Het gedetailleerde persbericht van Atos vind je hier (in het Frans).