Red Rock Capital Corp. heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van CAD 0,133494 miljoen, vergeleken met CAD 0,131321 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CAD 0,01, vergeleken met CAD 0,01 een jaar geleden.