AutoWallis Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (BUSE:AUTOWALLIS) heeft ingestemd met de overname van Nelson Flottalizing Kft. op 10 november 2022. AutoWallis financiert de overname uit eigen middelen en zal geen gebruik maken van externe financiering of eigen aandelen. De aankoop vindt plaats tegen gunstige prijsvoorwaarden, die op korte termijn (binnen 2 jaar) een rendement garanderen op de betaalde goodwill naast het eigen vermogen van de aangekochte bedrijven. In 2021 behaalde de vlootbeheerafdeling van Nelson een omzet van 4,2 miljard HUF met een EBITDA van 2,4 miljoen HUF en een winst vóór belastingen van 230 miljoen HUF. De belangrijkste werknemers en leidinggevenden van de bij de transactie betrokken bedrijven zullen naar verwachting worden ingeschreven in het AutoWallis Employee Share Ownership Program. De overname zal naar verwachting worden afgerond na goedkeuring door de mededingingsautoriteit, in het eerste kwartaal van 2023.

AutoWallis Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (BUSE:AUTOWALLIS) heeft de overname van Nelson Flottalizing Kft. op 27 januari 2023 afgerond. De investering van Summa in Logpoint is afhankelijk van de definitieve goedkeuring van de toezichthouder, die in het tweede kwartaal van 2023 wordt verwacht. Andras Lendvai van Lendvai & Partners Attorneys at Law trad op als juridisch adviseur van Nelson Flottalizing Kft., en Kapolyi Ugyvedi Iroda trad op als juridisch adviseur van AutoWallis.