Een kannibalistisch aandeel wordt uitgegeven door een bedrijf dat een aanzienlijke hoeveelheid van zijn eigen aandelen terugkoopt. Stel je voor dat je aandelen bezit van een bedrijf dat 10 dollar winst per aandeel maakt. Als dit bedrijf 50% van zijn uitstaande aandelen terugkoopt, zal de winst per aandeel (WPA) toenemen van 10 naar 20 dollar. Theoretisch zou ook de aandelenkoers moeten verdubbelen, wat de stijging van de WPA weerspiegelt.

Het is cruciaal te benadrukken dat aandeleninkopen alleen waarde creëren wanneer het aandeel ondergewaardeerd is. Eigen aandelen terugkopen kan worden beschouwd als een investering in het bedrijf zelf. Op dezelfde manier zoek je als investeerder naar het aankopen van aandelen wanneer deze ondergewaardeerd zijn.

Aandeleninkopen worden vaak geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen van het management, wat aangeeft dat de leidinggevenden geloven in de intrinsieke waarde en financiële soliditeit van hun bedrijf. Echter, het is essentieel dat beleggers hun eigen analyse uitvoeren om te bepalen of de aandelen daadwerkelijk ondergewaardeerd zijn alvorens aandeleninkopen als een positief signaal te beschouwen.

Aandeleninkopen kunnen een aantrekkelijke kans vertegenwoordigen voor aandeelhouders die inzien dat hun belang in het bedrijf toeneemt door aandeleninkopen. Desalniettemin blijft de beoordeling van de onderwaardering van aandelen een bepalende factor voor het vertalen van deze terugkopen in echte waardecreatie.

Wij hebben een thematische lijst samengesteld die de 52 beste “kannibaal-aandelen” opsomt. Deze bedrijven kopen regelmatig een significant deel van hun uitstaande aandelen terug tegen strategische prijzen.

Neem bijvoorbeeld AutoZone, dat al jaren massaal zijn eigen aandelen terugkoopt met een echte strategie van waarde-teruggave aan de aandeelhouders. Hoewel dit eenvoudig kan lijken, vallen leiders vaak in de val van het prioriteren van groei, zelfs tegen extreme kosten (meestal via acquisities), in plaats van het terugkopen van hun eigen aandelen. AutoZone heeft tussen 1997 en 2022 84 % van zijn uitstaande aandelen teruggekocht. Het afgelopen decennium is 93 % van de operationele cashflow gebruikt voor aandeleninkopen. Het aantal aandelen is gedaald van 32,6 miljoen in 2014 naar 18,1 miljoen in 2023.

Bron: Quartr