Avadel Pharmaceuticals plc kondigde aan dat het 11 posters en één mondelinge presentatie zal presenteren ter ondersteuning van het gebruik van LUMRYZ als behandelingsoptie voor narcolepsie tijdens SLEEP 2024, de 38e jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de American Academy of Sleep Medicine en de Sleep Research Society op 1-5 juni 2024 in Houston. LUMRYZ, dat in 2023 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werd goedgekeurd, is de eerste en enige formulering van natriumoxybaat met verlengde afgifte en is geïndiceerd om eenmaal per nacht te worden ingenomen voor de behandeling van kataplexie of overmatige slaperigheid overdag (EDS) bij volwassenen met narcolepsie. LUMRYZ heeft een waarschuwing in het doosje als depressief middel voor het centrale zenuwstelsel en voor de mogelijkheid van misbruik en verkeerd gebruik.

LUMRYZ is alleen beschikbaar via een beperkt programma onder een Risico Evaluatie en Matiging Strategie genaamd de LUMRYZ REMS. De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie >5% en hoger dan placebo) die werden gemeld voor alle doses LUMRYZ samen waren misselijkheid, duizeligheid, enuresis, hoofdpijn en braken. Hoogtepunten van de presentaties van nieuwe gegevens die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd, zijn onder andere: Enquêtegegevens aan het einde van de studie van de RESTORE open-label/wisselstudie die aantonen dat patiënten een hoge mate van tevredenheid ervaren met LUMRYZ voor eenmalig gebruik tijdens het slapen gaan, waaronder verbeterde symptoomcontrole, een verbetering in de therapietrouw en een voorkeur voor LUMRYZ boven behandelingsopties met tweemaal per nacht oxybaat. Bevindingen van een humane factorstudie die aantonen dat personen met narcolepsie, ongeacht hun eerdere ervaring met oxybaatbehandeling, met succes de etiketinstructies voor veilig gebruik van LUMRYZ kunnen volgen.

Gegevens die aantonen dat LUMRYZ consistent en acceptabel oplost bij voorgeschreven doses in verschillende gearomatiseerde vloeistoffen, die voor sommige patiënten de voorkeur kunnen hebben als alternatief voor water. Post hoc analyse van de voltooide cruciale REST-ON klinische studie van Avadel waaruit bleek dat behandeling met LUMRYZ de symptomen van EDS en kataplexie verbeterde bij mensen met narcolepsie, ongeacht geslacht. Een poster die de basiskenmerken van narcolepsie vergelijkt tussen drie leeftijdsgroepen (jongste: 16?25 jaar; middenleeftijd: 26?34 jaar; oudste leeftijd: 35?72 jaar) van deelnemers aan de REST-ON klinische studie die aangaf dat de basislijnmetingen van EDS vergelijkbaar waren tussen de leeftijdsgroepen.

Daarnaast toonden objectieve gegevens van polysomnografie een slechtere verstoorde nachtelijke slaap (DNS) aan bij oudere deelnemers, wat aangeeft dat DNS kan verergeren met de leeftijd. Bevindingen van een social listening analyse van inhoud geplaatst op MyNarcolepsyTeam, een sociaal netwerk voor mensen met narcolepsie, waarin werd geconcludeerd dat het verkrijgen van een beter inzicht in de ervaringen van patiënten en zelfmanagementstrategieën slaapspecialisten in staat stelt om uitdagingen en behoeften van patiënten effectiever te identificeren, wat leidt tot snellere diagnoses en behandelingen op maat.