AVZ Minerals Limited verwijst naar haar aankondiging van 4 mei 2022 ter bevestiging van het ministerieel besluit van de minister van Mijnen van de Democratische Republiek Congo (DRC) om de mijnbouwvergunning voor het Manono Lithium- en Tinproject (Manono Project) toe te kennen aan Dathcom Mining SA (Dathcom). Zoals het bedrijf ten tijde van deze aankondiging aangaf, sloot het ministerieel besluit een noordelijk deel van PR13359 uit, dat ongeveer een derde van de gehele vergunning beslaat en dat, naar het bedrijf uit de mijnbouwwet van de DRC heeft begrepen, zou worden verlengd met een nieuwe 5-jarige Permis de Recherche (PR of exploratievergunning) voor Dathcom. Vervolgens heeft het bedrijf langdurige besprekingen gevoerd met de bevoegde autoriteiten van de DRC over een reeks ingewikkelde kwesties, die ertoe hebben geleid dat het Kadaster Minier (CAMI) de afgifte van de factuur voor de oppervlakterechten aan Dathcom heeft vertraagd, waardoor de omzetting van de exploratievergunning in een mijnbouwvergunning niet kon worden voltooid.

Het bedrijf is nu in het bezit van berichten, waarbij het ministerie van Handel en Industrie van de DRC twee aanvullende ministeriële decreten, gedateerd 28 januari 2023, heeft uitgevaardigd met betrekking tot de vergunning voor het Manono Project, die tot gevolg hebben dat: 1. Het ministerieel besluit waarbij een verklaring van gedeeltelijke afstand van PR13359 door Dathcom werd erkend, dat wil zeggen het uitgesloten noordelijke deel van PR13359 dat niet onder het ministerieel besluit tot omzetting van het PR in een Permis d'Exploitation (PE of mijnbouwvergunning) viel; en 2. Het ministerieel besluit waarbij het zuidelijke deel van vergunning 13359 werd omgezet van een PR of exploratievergunning in een PE of mijnbouwvergunning, wordt ingetrokken.