B&M European Value Retail S.A. heeft op 18 augustus 2022 aangekondigd dat Ron McMillan (momenteel Senior Independent Director en voorzitter van het Audit and Risk Committee) na afloop van de AVA van de Vennootschap in juli 2023 terugtreedt als bestuurder en dat Oliver Tant in november 2022 tot lid van de Raad wordt benoemd en Ron zal opvolgen als voorzitter van het Audit and Risk Committee wanneer hij terugtreedt uit de Raad. De Groep bevestigt nu dat Tiffany Hall, momenteel niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Remuneratiecommissie, Senior Independent Director zal worden wanneer Ron uit het bestuur treedt. In de korte periode tussen de benoeming van Alex als CEO die ingaat op 26 september 2022 en de toetreding van Mike als CFO op 17 oktober 2022, zal Alex verantwoordelijk blijven voor zijn huidige functie en zal hij daarbij worden ondersteund door Peter Waterhouse als Group Financial Controller.