Bairong Inc. heeft een winstprognose gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2022. Het bedrijf zal naar verwachting voor het jaar eindigend op 31 december 2022 omslaan van verlies naar winst en een winst boeken van ongeveer RMB 221 miljoen tot RMB 228 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 zal het bedrijf naar verwachting een nietIFRS aangepaste winst boeken van ongeveer RMB 286 miljoen tot RMB 293 miljoen, een stijging van ongeveer 103% tot 108% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.