Bairong Inc. (SEHK:6608) begint op 17 mei 2023 met de inkoop van aandelen in het kader van het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 16 mei 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om 50.267.339 aandelen B in te kopen, wat neerkomt op 10% van het totale geplaatste aandelenkapitaal. De inkopen zullen leiden tot een verhoging van de intrinsieke waarde per aandeel en/of de winst per aandeel van de vennootschap.

De inkopen zullen worden gedaan uit de middelen die wettelijk beschikbaar zijn voor dat doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement en de toepasselijke wet- en regelgeving van de Kaaimaneilanden. De bevoegdheid vervalt ten vroegste op de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering. Op 16 mei 2023 had de vennootschap 502.673.389 aandelen, bestaande uit 79.914.181 aandelen A en 422.759.208 aandelen B in omloop.