Banco Santander (Brasil) S.A. heeft op haar Raad van Bestuur van 10 oktober 2023 interimdividenden goedgekeurd voor een totaal bedrag van BRL 380.000.000,00 (driehonderdacht miljoen Braziliaanse reais), overeenkomstig artikel 37, lid II, van de statuten van de onderneming, berekend op basis van de winst over het jaar berekend tot aan de balans van 30 september 2023, wat overeenkomt met BRL 0,04866003444 per gewoon aandeel.