Banco Santander (Brasil) S.A. kondigde aan dat op haar BAVA van 26 april 2024 de verkiezing van Vanessa de Souza Lobato Barbosa tot bestuurslid werd goedgekeurd.