Banco Santander (Brasil) S.A. kondigde tijdens de vergadering van de raad van bestuur op 2 mei 2024 de goedkeuring aan om het Auditcomité van de vennootschap samen te stellen, voor een ambtstermijn van één (1) jaar, die zal doorlopen tot de investituur van de verkozen personen tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur die na de gewone aandeelhoudersvergadering van 2025 wordt gehouden, namelijk: De heer Pedro Augusto de Melo, Braziliaan, gehuwd, accountant, houder van identiteitskaart RG nr. 8.343.735-6, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 011.512.108-03, als Coördinator, overeenkomstig paragraaf 3 van artikel 30 van de Statuten van de Vennootschap; Mevrouw Maria Elena Cardoso Figueira, Braziliaan, gescheiden, econoom, houder van identiteitskaart RG nr.

06.999.925-8 DIC/RJ, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 013.908.247-64, als gekwalificeerd technisch lid, overeenkomstig artikel 9, lid 6 van CMN Resolutie nr. 4.910/2021; Mevrouw Andrea Maria Ramos Leonel, Braziliaanse, gescheiden, bachelor in economie, houder van identiteitskaart RG nr.

084716873 SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 104.434.358-39; Mr. Luiz Carlos Nannini, Braziliaan, gehuwd, accountant, houder van identiteitskaart RG nr. 9.221.586-5 SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr.

038.563.538-95; en de heer René Luiz Grande, Braziliaan, gehuwd, econoom, houder van identiteitskaart RG nr. 6.309.316-9-SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 583.893.348-87, als leden, allen met kantooradres Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, CJ 281, Bloco A, Cond.

Wtorre JK, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-011; de verkiezing, overeenkomstig Artikel 14, paragraaf 6 van de Statuten van de Vennootschap en de gunstige aanbeveling van het Benoemings- en Bestuurscomité, voor een aanvullende ambtstermijn tot de investituur van de gekozen personen tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die wordt gehouden na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025, van Mevr. Deborah Stern Vieitas, Braziliaanse, ongehuwd, volwassen, openbaar bestuurder en journalist, houder van identiteitskaart RG nr. 3.839.280-X SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 013.968.828-55, met kantooradres Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 en 2235 ?

Bloco A ? Vila Olímpia, São Paulo/SP, als lid van het Risico- en Compliancecomité van het bedrijf. Met het oog op deze benoeming wordt de samenstelling van het Risico- en Compliancecomité bevestigd, allen met een ambtstermijn tot de investituur van de gekozen personen tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die wordt gehouden na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025, namelijk: De heer José de Paiva Ferreira, Portugees, gehuwd, bedrijfsadministrateur, houder van RNE Identiteitskaart voor Buitenlanders Nr.

W274948-B, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 007.805.468-06, als coördinator; mevrouw Deborah Stern Vieitas, Braziliaans, ongehuwd, volwassen, openbaar bestuurder en journalist, houder van identiteitskaart RG nr. 3.839.280-X SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr.

013.968.828-55; Dhr. Jaime Leôncio Singer, Braziliaan, gehuwd, bedrijfsadministrateur, houder van identiteitskaart RG nr. 39.874.333-2 SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 352.705.005-15; en Dhr. José Mauricio Pereira Coelho, Braziliaan, gehuwd, boekhouder, houder van identiteitskaart RG nr.

06.109.071-81-IFP/RJ en ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 853.535.907-91, als Leden, allen met kantooradres Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041, CJ 281, Bloco A, Cond. Wtorre JK - Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo/SP; en de verkiezing, overeenkomstig Artikel 14, paragraaf 6 van de Statuten van de Vennootschap en de gunstige aanbeveling van het Benoemings- en Bestuurscomité, voor een aanvullende ambtstermijn tot de investituur van de gekozen personen tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die wordt gehouden na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025, van Mevr. Vanessa de Souza Lobato Barbosa, Braziliaanse, gehuwd, bedrijfsadministrateur, houder van Identiteitskaart RG No.

MG-4.375.275 SSP/MG, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr. 758.525.866-68, met kantooradres Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 en 2235 ? Bloco A ?

Vila Olímpia, São Paulo/SP, als lid van het Compensatiecomité van de Vennootschap. Met het oog op deze benoeming wordt de samenstelling van het Vergoedingscomité bevestigd, allen met een ambtstermijn tot de investituur van de verkozen personen tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025, Mevrouw Deborah Patricia Wright, Braziliaanse, gescheiden, bedrijfsadministrateur, houder van identiteitskaart RG nr. 9.252.907-0 SSP/SP, ingeschreven bij de CPF/MF onder nr.

031.544.298-08, als coördinator; Mevr. Deborah Stern Vieitas, Braziliaans, ongehuwd, volwassen, openbaar ambtenaar en journalist, houder van identiteitskaart RG nr. 3.839.280-X SSP/SP, geregistreerd bij de CPF/MF onder nr. 013.968.828-55; Mevr. Vanessa de Souza Lobato Barbosa, Braziliaans, gehuwd, zakelijk ambtenaar, houder van identiteitskaart RG nr.

MG-4.375.275 SSP/MG, ingeschreven bij het CPF/MF onder nr. 758.525.866-68; en Mr. Luiz Fernando Sanzogo Giorgi, Braziliaans, gescheiden, bedrijfsadministrateur, houder van identiteitskaart RG nr. 7.346.613-X SSP/SP, ingeschreven bij het CPF/MF onder nr.

064.116.138-77; als leden.