Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited heeft aangekondigd dat het op zijn bestuursvergadering van 9 november 2023 zijn goedkeuring heeft gehecht aan de benoeming van Dhr. Warakorn Kosolpisitkul als bevoegd bedrijfsdirecteur in opvolging van Dhr. Kongsiam Chinwanno, met ingang van 9 november 2023; Dhr. Patiparn Sukorndhaman, beëindigt zijn functie als lid van de auditcommissie en wordt benoemd tot voorzitter van de investeringscommissie en blijft de functie van onafhankelijk bestuurder bekleden, met ingang van 9 november 2023; Benoemd mevrouw Kannika Ngamsopee als onafhankelijk bestuurder, met ingang van 9 november 2023; Benoemd mevrouw Kannika Ngamsopee als lid van de auditcommissie als opvolger van de heer Patiparn Sukorndhaman, voor de resterende termijn, met ingang van 9 november 2023. Mevrouw Kannika Ngamsopee heeft voldoende deskundigheid en ervaring om de geloofwaardigheid van de financiële verslagen te beoordelen.