Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited heeft meegedeeld dat de vergadering van de Raad van Bestuur nr. 4/2022, gehouden op 10 november 2022, de heer Songpon Thepnumsommanus heeft benoemd tot directeur en gevolmachtigd bestuurder van de onderneming in opvolging van de heer Chumpol Surapittayanont, met ingang van 10 november 2022.