Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited heeft op de AVA van 07 april 2023 de toewijzing goedgekeurd van dividend van de Vennootschap en haar dochterondernemingen, 2022 bedrijfsresultaten en ingehouden winst tegen het tarief van THB 0,60 per aandeel, voor 15.892.001.895 aandelen, in totaal THB 9.535 miljoen, wat gelijk is aan 75,6% van de nettowinst van de Vennootschap van de geconsolideerde jaarrekening en in overeenstemming met het dividendbeleid van de Vennootschap. De Vennootschap zal een slotdividend van THB 0,30 per aandeel betalen (uit de nettowinst onder BOI-privilege tegen een tarief van THB 0,02 per aandeel en de nettowinst onder niet-BOI-privilege tegen een tarief van THB 0,28 per aandeel), in totaal THB 4.768 miljoen aan de aandeelhouders wier naam op 9 maart 2023 (de Registratiedatum) in het registratieboek stond. De betaling zal plaatsvinden op 24 april 2023.