Barclays PLC en Barclays Bank plc kondigen aan dat Diane Schueneman met ingang van 31 mei 2024 terugtreedt als lid van het Board Risk Committee.