Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.

Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 19,60 EUR zijnde 70 dividendrechten over het boekjaar 2021

Keuzeperiode van 11 mei tot en met 3 juni 2022

Kortrijk, België, 28 april 2022, 07.30 uur -Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Barco NV van het brutodividend over het boekjaar 2021 van 0,40 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 70 ingebrachte dividendrechten (de "dividendrechten") kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 19,60 EUR.

Aandeelhouders die op 10 mei 2022 beschikken over 70 dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Barco NV voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Barco NV. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende dividendrechten is niet mogelijk. Het dividendrecht (ISIN BE6334411202) wordt nietafzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

De referentieaandeelhouders van Barco NV, Titan Baratto NV en 3D NV, hebben de intentie uitgesproken om 100% van de dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Barco NV. Daardoor zal reeds op 26,71 van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

VOORWAARDEN

Vanaf 11 mei 2022 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Barco NV tegen de volgende voorwaarden:

  • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 0,28 EUR per dividendrecht.
  • Inbrengverhouding: 70 dividendrechten per nieuw aandeel.
  • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 19,60 EUR, of een korting van 5,94 % t.o.v. het gewogen gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Brussel gedurende de periode van 22 april tot en met 27 april 2022 en 5,50 % t.o.v. de slotkoers per 27 april 2022 (telkens gecorrigeerd voor het brutodividend t.b.v.€ 0,40).
  • Inbrengperiode: van 11 mei tot en met 3 juni 2022, 15 uur.
  • Levering van de nieuwe aandelen: 9 juni 2022.
  • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2022 dat aanving op 1 januari 2022.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Barco NV. Aandeelhouders die geen of niet tijdig hun keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 9 juni 2022 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 17 juni 2022 aan KBC Bank dient over te maken.

De informatienota is beschikbaar op de websitewww.barco.com onder de rubriekwww.barco.com/en/about-barco/investors/shareholder-info/optional-dividend-2021.

De informatienota wordt tevens beschikbaar gesteld op de websites van KBC Securities(www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview), KBC Bank(www.kbc.be/barco)en Bolero(www.bolero.be/nl/barco).

Centralisator van het keuzedividend: KBC Securities, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Over Barco
Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainment ervaringen; om kennisdeling en slimme besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden.
Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)
Meer informatie? Surf naarwww.barco.com en volg ons opTwitter (@Barco),LinkedIn (Barco),YouTube (BarcoTV) ofFacebook (Barco).

© Copyright 2022 by Barco

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Barco NV published this content on 28 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 05:43:23 UTC.