De Raad van Bestuur van Barka Water and Power Company SAOG heeft op zijn vergadering van 30 maart 2023 de benoeming van mevrouw AlShaima Al Hinai tot secretaris van de vennootschap goedgekeurd.