Hun defensieve bedrijfskenmerken, gecombineerd met hun controle over de toeleveringsketens en distributienetwerken, maken hen tot bedrijven met uiterst sterke competitieve posities.

Barry Callebaut publiceerde gisteren zijn halfjaarresultaten. De grootste chocoladeproducent ter wereld ontsnapt niet aan de gespannen situatie op de cacaomarkt, waar de prijzen op vijftigjarige hoogtepunten staan na een rampzalige oogst in Ivoorkust.

De verkochte volumes blijven stabiel maar de omzet stijgt met 11%, wat de brutowinstmarge op peil houdt. Een goed punt aangezien de door de familie Jacobs gecontroleerde groep hiermee aantoont dat ze over een waarachtige prijsmacht beschikt, waarmee ze de conjunctuurschokken kan opvangen.

De operationele winst daalt met de helft, wat het management als uitzonderlijk en niet-recurrent presenteert en verband zou houden met het herstructureringsplan. De toekomst zal het uitwijzen. Wat betreft de tegenvallers, de behoefte aan werkkapitaal stijgt met 1,1 miljard Zwitserse frank om de voorraden aan te vullen met cacao tegen de hoogste prijs.

Dit is een ontwikkeling die de contanten aantast en de groep dwingt om 600 miljoen Zwitserse frank aan verse obligaties op te halen. Echter, met vervaldagen in 2028 en 2032 dragen de twee tranches coupons van respectievelijk 1,95 % en 2,3 %. De kredietmarkten lijken dus nauwelijks bezorgd!

De aandelenmarkten daarentegen lijken minder vrolijk. Historisch gezien werden Barry Callebaut en Hershey beide verhandeld tegen een gemiddelde van achtentwintig keer hun winst. Op een forward basis — die van hun verwachte winsten in 2025 — zijn hun waarderingsveelvouden beide gedaald naar negentien keer de winst.

Lindt, zoals gebruikelijk, blijft bovenaan staan. Dankzij het merkimago en de kracht van haar distributienetwerken heeft de groep, gevestigd aan de oevers van het meer van Zürich, altijd een duidelijke waarderingspremie geëist ten opzichte van zijn twee collega's. Op een forward basis voor 2025 wordt het aandeel Lindt verhandeld tegen vierendertig keer de winst.

Als we Hershey en Barry Callebaut met elkaar vergelijken, merken we op dat ondanks vergelijkbare veelvouden de Amerikaan een drie keer hogere rendabiliteit op eigen vermogen laat zien dan de Zwitser, evenals een beter gemiddeld jaarlijks groeicijfer; bovendien heeft hij een diversificatie-inspanning naar hartige snacks ingezet die veelbelovend lijkt.

Zie ook The Hershey Company: de komende maanden worden moeilijk.