Als sectorleider in Europa met 1.200 sportscholen, de helft daarvan in Frankrijk, levert de groep voor het eerst een positief bedrijfsresultaat af: de free cashflow, of vrije kasstroom, bereikt 94 miljoen €.

De afgelopen vijf jaar zijn aan de lopende band fitnesscentra geopend. Het aantal centra en het aantal leden is sinds 2018 verdrievoudigd. De omzet daarentegen is slechts verdubbeld. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, is dit een verdachte discrepantie die tot voorzichtigheid noopt.

In 2023 wil Basic Fit 200 nieuwe vestigingen openen en verandert het bedrijf zijn formule gevoelig door een premiumaanbod te ontwikkelen dat het initiële budgetaanbod moet aanvullen. De bijzonder sterke concurrentie in dit tweede segment weegt duidelijk op de prijzen (zie eerder).

Twee markten die nog een mooi organisch groeipotentieel hebben, zijn Spanje en Duitsland. Voor Frankrijk, Nederland en België, fusies en overnames buiten beschouwing gelaten, mogen wij aannemen dat de uitbreiding van het aantal vestigingen binnenkort zijn limiet zal hebben bereikt. 

Het openen van een nieuw fitnesscentrum vergt een investering van gemiddeld 1,2 miljoen €. De werving van een nieuw lid kost gemiddeld 23 tot 25 €. Het management beweert dat een vestiging al binnen en half jaar winstgevend wordt, en dat een volwassen sportschool - met ten minste 3.300 leden - een rendabiliteit vóór investeringen van 30 % genereert.

Na investeringen - dat wil zeggen met een teller die betrouwbaarder is dan de ebitda - ligt de rendabiliteit van een fitnesscentrum waarschijnlijk dichter bij 10 %, op voorwaarde dat het veel leden kan verwelkomen, waaronder een niet te verwaarlozen aantal premiumleden.

Bij een koers van 35 € is de marktkapitalisatie gelijk aan een veelvoud van 23 keer de contante winst van 2022. Dat is nog altijd redelijk voor een groeiend bedrijf dat goed wordt geleid, ondanks het  hyperconcurrerende karakter van de sector. Niettemin zullen de LTV-inkomsten per lid (customer lifetime value, het bedrag dat een lid gemiddeld besteedt tijdens zijn of haar lidmaatschap) en het succes van het concept in Spanje en in Duitsland op de voet moeten worden gevolgd.

Wat de financiële positie betreft, met een hefboomwerking die nu al 3,5 keer de ebitda bedraagt, zal de groep het zonder twijfel moeilijk hebben om méér te lenen. De herfinanciering van de kredietlijnen bij de banken die in 2025 aflopen, zou geen probleem mogen zijn. 

De schuld van 300 miljoen euro die in 2028 vervalt, is converteerbaar tegen een koers van 50 € per aandeel: dat is een goed punt voor het management, dat deze financiering dus erg goed heeft geregeld.

Basic Fit wordt overigens geleid door René Moos, de voormalige Nederlandse tenniskampioen, die 14 % van het kapitaal in handen heeft. De laatste inkoop van aandelen op de markt vond plaats in november 2022, tegen een gemiddelde koers van 21 € per aandeel.

Aangezien voor de opening van 200 nieuwe vestigingen zo'n 250 miljoen € nodig is en de hefboomwerking al aanzienlijk is, lijkt een kapitaalverhoging dit jaar onvermijdelijk. Ook hier is voorzichtigheid geboden, want het zou verrassend zijn als dit zou gebeuren tegen een aanzienlijk hogere waardering dan de huidige niveaus.