Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.


Sterke punten

● De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Met een geschatte bedrijfswaarde van 5.07 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.