BERLIJN (dpa-AFX) - Beperkingen op het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat blijven in Duitsland van kracht nadat deze opnieuw door de EU is toegelaten. Dit is vastgelegd in een verordening van bondsminister van Landbouw Cem Özdemir (Groenen), die de Bundesrat vrijdag met enkele amendementen heeft goedgekeurd. Volgens de verordening is het gebruik in huis- en volkstuinen en in waterbeschermingsgebieden verboden. In de landbouw blijven behandeling vóór het zaaien en na de oogst op akkers en wijdverspreid gebruik op weilanden verboden. De verordening vervangt permanent een tijdelijke noodverordening.

Een aanbeveling van de Landbouwcommissie om waterbeschermingsgebieden uit te sluiten van het toepassingsverbod kreeg geen meerderheid in de staatskamer. Het ministerie legde uit dat boeren door het bijwerken van de bestaande bepalingen kunnen vertrouwen op beproefde regels voor het gebruik van het totale herbicide. Tegelijkertijd zal het ervoor zorgen dat glyfosaat niet wordt gebruikt waar de natuur bijzonder gevoelig is of waar natuurlijke hulpbronnen speciale bescherming nodig hebben, zoals in waterbeschermingsgebieden.

De noodverordening had een nationaal verbod op glyfosaat opgeheven dat op 1 januari 2024 van kracht zou worden en niet langer rechtsgeldig was met de vernieuwde EU-goedkeuring. Andere aflopende beperkingen werden ook op tijdelijke basis voortgezet. De EU-Commissie had de toelating met tien jaar verlengd tot 2033. De autoriteit nam het besluit nadat er geen meerderheid voor of tegen was onder de EU-lidstaten. Duitsland onthield zich van stemming.

Er is onder andere onenigheid over de vraag of glyfosaat kankerverwekkend zou kunnen zijn. Er zijn ook risico's voor het milieu. Een uitgebreid onderzoek door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) vond onlangs geen onaanvaardbare risico's, maar wees op hiaten in de gegevens op verschillende gebieden./sam/DP/mis