Voorstanders van meer consolidatie in de bankensector van de eurozone hebben het vijandige bod van de Spaanse kredietverstrekker BBVA op Sabadell in de gaten gehouden, samen met opmerkingen van sommige toezichthouders en wetgevers die het idee van meer samenvoegingen steunen.

Toezichthouders zijn enthousiast over meer consolidatie - zowel binnen als tussen landen - omdat ze geloven dat minder, sterkere kredietverstrekkers de economie zullen stimuleren en banken in de eurozone in staat zullen stellen om effectiever te concurreren met grotere, winstgevendere rivalen in de Verenigde Staten en Azië.

Toch zijn grote bankovernames zeldzaam geweest sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008-09. De meeste transacties zijn uit noodzaak tot stand gekomen.

ENIGE CONCENTRATIE

De concentratie in de banksector, gemeten naar het aandeel van de grootste vijf kredietinstellingen in de bankactiva, varieert sterk binnen het blok.

In Griekenland, Cyprus en de Baltische staten varieert dat aandeel tussen 88% en 95% in 2023, volgens gegevens van de Europese Centrale Bank die door Reuters zijn geanalyseerd.

In verschillende van deze landen is de concentratie de afgelopen tien jaar het sterkst toegenomen, omdat kredietverstrekkers door financiële crises gedwongen werden om zwakkere rivalen over te nemen.

In Spanje, waar het aandeel van 69% van de bankactiva van de vijf grootste kredietinstellingen dicht bij het gemiddelde van de eurozone ligt, is het aantal banken gedaald van 55 vóór de wereldwijde financiële crisis tot 10. In Spanje is het aantal banken in de eurozone gedaald van 55 vóór de wereldwijde financiële crisis tot 10 in de eurozone.

Duitsland daarentegen heeft honderden banken, volgens gegevens van zijn centrale bank.

GROOT EN GEFRAGMENTEERD

De bankconcentratie per land in de eurozone is gemiddeld hoger dan in de VS, waar het vermogensaandeel van de vijf grootste banken in 2021 50% bedroeg, zo blijkt uit gegevens van de Federal Reserve Bank of St Louis.

Louis. Maar de versnippering is veel groter in sommige landen van de eurozone, vooral in grotere en rijkere economieën zoals de grootmachten Frankrijk en Duitsland, waar het aandeel van de vijf grootste instellingen in de activa respectievelijk 45% en 34% bedraagt, zo blijkt uit de gegevens van de ECB.

In deze landen heeft de afgelopen tien jaar ook de minste consolidatie plaatsgevonden.

Dat komt deels omdat ze de crises hebben vermeden die toezichthouders en wetgevers dwingen om de hindernissen weg te nemen die binnenlandse bankfusies gewoonlijk in de weg staan.

De belemmeringen voor grensoverschrijdende transacties zijn zelfs nog groter en omvatten verschillende voorschriften en arbeidswetten, het ontbreken van een depositoverzekeringssysteem voor de hele eurozone en politiek.

Bankmanagers zeggen dat grensoverschrijdende transacties onwaarschijnlijk zijn zonder een Europese bankenunie, die wetgevers al meer dan tien jaar proberen te bereiken.

IN NOODGEVALLEN

BBVA's overname van Sabadell ter waarde van 12,23 miljard euro ($13,12 miljard) zou een van de grootste Europese bankdeals van de afgelopen 15 jaar zijn.

Elders in Europa zijn recente grote fusies alleen in noodsituaties tot stand gekomen.

UBS kocht vorig jaar de geplaagde rivaal Credit Suisse nadat de Zwitserse regering een schijnhuwelijk had georkestreerd om het bredere financiële systeem te beschermen. ($1 = 0,9320 euro)