Benefytt Technologies, Inc. heeft, samen met haar 17 gelieerde ondernemingen, op 23 mei 2023 bij de US Bankruptcy Court for the District of Southern Texas een vrijwillig verzoek tot reorganisatie onder Chapter 11 ingediend. De schuldenaar vermeldde zijn activa tussen 1 miljard en 10 miljard dollar en passiva tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar. De schuldenaar wordt vertegenwoordigd door Matthew D. Cavenaugh van Jackson Walker LLP als juridisch adviseur.