Benefytt Technologies, Inc. is, samen met haar 17 filialen, uit haar Chapter 11 faillissement gekomen toen haar reorganisatieplan van kracht werd op 11 september 2023. Benefytt Technologies, Inc. had haar gewijzigde eerste gewijzigde plan ingediend bij de rechtbank op 30 augustus 2023.