Benson Hill, Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het jaar 2023 herbevestigd. Het management herbevestigde de proprietary-bedrijfsopbrengsten van $100 miljoen tot $110 miljoen, een stijging van 40 tot 50 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Naar verwachting zullen de inkomsten uit niet-merkgebonden producten op jaarbasis licht dalen ten gunste van de merkgebonden producten, waardoor de verwachting voor geconsolideerde inkomsten tussen $390 miljoen en $430 miljoen blijft.