Op 4 april 2024 kondigde As You Sow aan dat hij een kennisgeving van vrijstelling van verzoek heeft ingediend en er bij de aandeelhouders van Berkshire Hathaway Inc op heeft aangedrongen om tijdens de aandeelhoudersvergadering voor het voorstel met betrekking tot de op Parijs afgestemde emissiereducties te stemmen.