Op 15 maart 2024 kondigde Berkshire Hathaway Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Paul Chesser namens het National Legal and Policy Center, met het verzoek dat het bedrijf vanaf 2024 jaarlijks verslag uitbrengt aan de aandeelhouders over de aard en de mate waarin bedrijfsactiviteiten afhankelijk zijn van en kwetsbaar zijn voor communistisch China, een land dat herhaaldelijk de mensenrechten schendt, een geopolitieke bedreiging vormt en een tegenstander is van de Verenigde Staten. Het rapport moet vertrouwelijke bedrijfsinformatie uitsluiten, maar aandeelhouders een indruk geven van de afhankelijkheid van het bedrijf van activiteiten die worden uitgevoerd binnen en onder controle van de communistische Chinese regering. Daarnaast drong het Bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van het Bedrijf die gepland staat voor 4 mei 2024.