BioCryst Pharmaceuticals, Inc. kondigt nieuwe langetermijngegevens aan over de werkzaamheid en veiligheid van de klinische studies APeX-2 en APeX-S, waarin orale, eenmaal daagse ORLADEYO® (berotralstat) wordt geëvalueerd voor de profylactische behandeling van erfelijk angio-oedeem (HAE). Hieruit blijkt een aanhoudende daling van het aantal aanvallen en een verbetering van de levenskwaliteit (QoL) bij patiënten met HAE, en een beter beheer van de symptomen na overschakeling van een injecteerbare profylactische langetermijnbehandeling (LTP) op ORLADEYO. De gegevens worden gepresenteerd in Flash Talks tijdens het hybride congres 2022 van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), dat van 1 tot en met 3 juli live wordt gehouden in Praag, Tsjechië, en virtueel. APeX-S was een open-label, internationaal onderzoek dat de veiligheid en verdraagbaarheid van ORLADEYO 110 mg en 150 mg bij HAE-patiënten evalueerde.

In APeX-S werd de overstap van LTP (lanadelumab) naar ORLADEYO over het algemeen goed verdragen door de patiënten, en geen enkele patiënt in deze analyse stopte met ORLADEYO vanwege een bijwerking. Aanvalsvrije status bij patiënten die overschakelden van subcutaan Lanadelumab naar oraal Berotralstat (Poster #311); FT 3 – Flash Talks over erfelijk angio-oedeem; 1 juli 2022; 11:15-12:45 uur CET; Zaal D7. Deze analyse beoordeelde de aanvalsvrije status bij alle patiënten die op Amerikaanse locaties van lanadelumab op ORLADEYO 150 mg overstapten (n=21).

Bij deze patiënten werden consistent lage aanvalspercentages waargenomen, met mediane aanvalspercentages na de overstap naar ORLADEYO monotherapie van 0,0 gedurende 12 maanden behandeling met ORLADEYO. Het gemiddelde (SEM) maandelijkse aanvalspercentage na maand 1 was 0,1 (0,08), dat aanhield tot maand 6 (0,5 [0,24]) en maand 12 (0,2 [0,15]). De patiënten bleven tijdens de behandeling met ORLADEYO gemiddeld 98 procent van de dagen aanvalsvrij, met een gemiddelde (SEM) van 144 (23,7) dagen en een maximale duur van 411 dagen tussen de aanvallen.

Deze gegevens tonen aan dat ORLADEYO doeltreffend is om de HAE-symptomen goed onder controle te houden bij patiënten die overstappen van subcutane LTP-behandelingen zoals lanadelumab. APeX-2 omvatte 121 HAE-patiënten die 1:1:1 gerandomiseerd werden naar ORLADEYO 110 mg of 150 mg, of placebo, eenmaal daags gedurende 24 weken (deel 1 van het onderzoek). Op week 24 gingen de patiënten met ORLADEYO verder met dezelfde dosis en werden de placebo-patiënten opnieuw gerandomiseerd naar ORLADEYO 110 mg of 150 mg gedurende nog eens 24 weken (deel 2 van de studie).

Op week 48 en daarna gingen alle patiënten verder op ORLADEYO 150 mg (open-label fase). In APeX-2 was ORLADEYO veilig en werd het over het algemeen goed verdragen, waarbij geen geneesmiddelgerelateerde ernstige bijwerkingen werden gemeld. Verbetering van de levenskwaliteit en het aantal aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) waargenomen bij patiënten die langdurig met Berotralstat behandeld werden in de APeX-2 studie; Poster #312; FT 3 – Flash Talks on hereditary angioedema; 1 juli 2022; 11:15u-12:45u CET; Zaal D7.

Deze analyse stratificeerde patiënten die tot ten minste week 96 op studie bleven in drie groepen, afhankelijk van de duur van hun behandeling met ORLADEYO 150 mg: patiënten die ORLADEYO 150 mg gedurende 96 weken kregen (n=21), patiënten die ORLADEYO 110 mg of placebo kregen voor deel 1, ORLADEYO 110 mg voor deel 2 en 150 mg voor deel 3 (n=37), en patiënten die placebo kregen voor deel 1 en ORLADEYO 150 mg voor deel 2 en 3 (n=12). De kwaliteit van leven (QoL) werd beoordeeld met de Angio-oedeem Quality of Life Questionnaire (AE-QoL), een gevalideerd instrument om QoL-vermindering te meten bij patiënten met recidiverend angio-oedeem. Het minimale klinisch belangrijke verschil (MCID) werd gedefinieerd als een verandering van zes punten in de totaalscore.

Er werd een aanhoudende vermindering van HAE-aanvallen waargenomen in alle drie de groepen, aangezien patiënten die behandeld werden met ORLADEYO 150 mg mediane aanvallen van 0,0 hadden in 21 van de 24 maanden behandeling na de start van de dosis van 150 mg. De patiënten meldden ook een algemene verbetering van hun QoL, met de grootste verbetering waargenomen in het domein functioneren. Voor de totale AE-QoL score werd een gemiddelde verbetering (SEM) van 16,4 (2,79) punten van baseline tot week 96 waargenomen, wat erop wijst dat ORLADEYO een positieve invloed had op de dagelijkse activiteiten.

Deze gegevens tonen verder aan dat ORLADEYO over het algemeen goed verdragen wordt en een effectieve profylactische therapie is die het aantal aanvallen vermindert en de QoL verbetert bij patiënten met HAE. 96 Weken behandeling met Berotralstat vermindert consequent het gebruik van injecteerbare on-demand medicatie om aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) te behandelen: Analyse van APeX-2; Poster #313; FT 24 – Flash Talks over urticaria en angio-oedeem II; zondag, 3 juli 2022; 17:15-6:45 uur CET; Zaal D6. Deze analyse beoordeelde het gebruik van injecteerbare on-demand medicatie bij patiënten die oorspronkelijk gerandomiseerd waren naar ORLADEYO 150 mg en 96 weken therapie voltooiden (n=21).

Over het geheel genomen resulteerde 96 weken behandeling met ORLADEYO 150 mg in 2,4 minder doses per maand van injecteerbare on-demand therapie op week 96 vergeleken met de uitgangswaarde. Het mediane aantal aanvallen per maand waarvoor behandeling met injecteerbare on-demand-medicatie nodig was, was 0,0 aanvallen op alle tijdstippen na de uitgangswaarde gedurende de 96 weken behandeling, en een soortgelijke trend werd waargenomen met de gemiddelde aanvalspercentages. Deze gegevens suggereren dat het gebruik van ORLADEYO leidt tot een toename van het aantal naaldvrije dagen voor patiënten met HAE door de verminderde noodzaak van het gebruik van injecteerbare on-demand medicatie.

ORLADEYO werd veilig en goed verdragen in klinische onderzoeken. De meest gemelde bijwerkingen bij patiënten die ORLADEYO kregen in vergelijking met placebo waren rugpijn en gastro-intestinale reacties. De gastro-intestinale reacties traden over het algemeen vroeg na het begin van de behandeling met ORLADEYO op, werden na verloop van tijd minder frequent en losten meestal vanzelf op.