BioCryst Pharmaceuticals, Inc. kondigde nieuwe analyses aan van real-world gebruik van oraal, eenmaal daags ORLADEYO(R) (berotralstat) dat leidt tot een vermindering van het aantal maandelijkse aanvallen bij patiënten met erfelijk angio-oedeem (HAE) die een normale C1-remmer (C1-INH)-spiegel en -functie hebben. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe post-hocanalyse aan van de APeX-S klinische studie die een aanhoudende vermindering van HAE-aanvallen liet zien in vergelijking met de zelfgerapporteerde aanvalspercentages van patiënten op de basislijn. De gegevens worden gepresenteerd op de 2023 Annual Scientific Meeting of the American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), die van 9-13 november 2023 wordt gehouden in het Anaheim Convention Center in Anaheim, Californië.

BioCryst ACAAI 2023 Presentatie Hoogtepunten De presentaties op de ACAAI omvatten analyses van de APeX-S klinische studie en praktijkgegevens van patiënten die ORLADEYO in de Verenigde Staten gebruiken. APeX-S was een Fase 2, open-label, internationale studie waarin de veiligheid en effectiviteit van ORLADEYO 110 mg eenmaal daags (QD) en 150 mg QD werden geëvalueerd bij patiënten met HAE type I of type II gedurende maximaal 96 weken in de VS en 240 weken in alle andere landen. Deze analyse beoordeelde het aantal door patiënten gerapporteerde HAE-aanvallen voor patiënten met door een zorgverlener gediagnosticeerde HAE (met een ICD-10-code van D84.1 of T78.3) die een normale C1-INH-spiegel en -functie hebben in de Verenigde Staten en actief ORLADEYO 110 mg of 150 mg QD kregen op elk willekeurig tijdstip tussen 16 december 2020 en 15 juni 2023 (n=302), met gegevens voor maximaal 540 dagen.

Er worden ook gegevens gerapporteerd voor een subset van deze patiënten die een 90-dagen uitgangsaanval meldden en ORLADEYO gedurende >=360 dagen kregen (n=103). Een groot aantal patiënten die op enig moment een andere profylactische behandeling voor HAE kregen, zoals lanadelumab, intraveneus en subcutaan C1-INH en androgenen, werden opgenomen in beide cohorten. De door de patiënt gerapporteerde aanvalspercentages werden door de enige apotheek op de basislijn en bij elke navulling (ongeveer elke 30 dagen) verzameld.

Het gemiddelde over 30 dagen bij aanvang werd berekend op basis van het zelfgerapporteerde aanvalspercentage van elke patiënt over de 90 dagen voorafgaand aan de start van ORLADEYO en door die waarde door drie te delen. Maandelijkse aanvalspercentages werden berekend door het gemiddelde te nemen van de gemelde aanvallen over elke periode van 90 dagen. Een afname van het aantal HAE-aanvallen werd waargenomen in beide cohorten na de start van ORLADEYO: Bij aanvang was het mediane aantal aanvallen 3,00 per maand (n=249).

Na de start van ORLADEYO daalde het mediane aantal aanvallen tot 1,00 op dagen 1-90 (n=277) en dagen 91-180 (n=232); 1,29 op dagen 181-270 (n=174); 1,00 op dagen 271-360 (n=143); en 1,50 op dagen 361-450 (n=105) en dagen 451-540 (n=79), met een mediane aanvalsfrequentie van < =1,50 aanvallen per maand over alle rapportageperioden gedurende de gehele duur. -- Voor patiënten die een uitgangsaanval over 90 dagen rapporteerden en ORLADEYO gedurende >=360 dagen (n=103) ontvingen, was de mediane uitgangsaanval 3,00 aanvallen per maand. Na aanvang van ORLADEYO daalde het mediane aantal aanvallen tot 1,29 op dagen 1-90 (n=100); 1,00 op dagen 91-180 (n=99); 1,33 op dagen 181-270 (n=99); en 1,00 op dagen 271-360 (n=101), met een mediane aanvalsfrequentie van < =1,33 aanvallen per maand over alle rapportageperioden gedurende de gehele duur.

-- Deze analyse suggereert dat langdurige profylaxe met ORLADEYO resulteerde in een verlaging van het aantal door patiënten gerapporteerde maandelijkse aanvallen vergeleken met de uitgangswaarde en dat het mediane aantal door patiënten gerapporteerde aanvallen consistent laag bleef bij patiënten met HAE met een normale C1-INH-spiegel en -functie. Berotralstat verminderde aanvalspercentages vergeleken met de uitgangswaarde bij patiënten met erfelijk angio-oedeem in APeX-S; ePoster #P064; zaterdag 11 november, 12:05-12:20 p.m. PT; Monitor #12, Exhibit Hall Deze analyse kenmerkte de veiligheid en effectiviteit van ORLADEYO 150 mg QD bij Amerikaanse patiënten die waren ingeschreven in de APeX-S studie en die zelf een uitgangswaarde voor het aantal aanvallen rapporteerden (n=147). Patiënten werd gevraagd om het gemiddelde aantal HAE-aanvallen per maand (aanvalsfrequentie) op te geven dat zij hadden gedurende de zes maanden voorafgaand aan het begin van de behandeling.

Het aantal aanvallen na aanvang van de behandeling werd voor elke patiënt berekend op basis van het aantal aanvallen dat zij ervoeren die voldeden aan vooraf gedefinieerde criteria, zoals gespecificeerd in het studieprotocol, en werd gecorrigeerd voor de duur van de behandeling in elke maand. Aanvalspercentages bij de uitgangswaarde werden niet geëvalueerd volgens de vooraf gedefinieerde criteria die werden gebruikt voor inclusie in de effectiviteitsanalyse in APeX-S. ORLADEYO werd over het algemeen goed verdragen en de veiligheid kwam overeen met die van de gehele APeX-S-populatie. Bij patiënten die bij aanvang HAE-aanvallen rapporteerden, daalde het gemiddelde (SEM) aanvalspercentage van 2,3 (0,29) zelfgerapporteerde aanvallen per maand vóór de start van de ORLADEYO-behandeling tot respectievelijk 0,71 (0,12) in maand 1, 0,49 (0,09) in maand 6 en 0,32 (0,10) in maand 12. Het gemiddelde (SEM) aanvalspercentage van 0 aanvallen per maand vóór de start van de ORLADEYO-behandeling daalde tot 0,71 (0,12) in maand 1.

Er werd een mediane aanvalsfrequentie van 0 aanvallen per maand waargenomen voor alle maanden over de periode van 12 maanden. Patiënten die werden behandeld met ORLADEYO ondervonden een aanhoudende afname van het aantal HAE-aanvallen vergeleken met hun zelfgerapporteerde aanvalspercentages op de uitgangslijn, wat duidt op een afname van de ziektelast en een duurzaam behandeleffect.