BioCryst Pharmaceuticals, Inc. heeft aangekondigd dat het Italiaanse geneesmiddelenbureau, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), de terugbetaling heeft goedgekeurd en ORLADEYO®? (berotralstat) voor de routinepreventie van terugkerende aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij patiënten van 12 jaar en ouder die hiervoor in aanmerking komen. Met deze aanbeveling hebben HAE-patiënten in Italië nu toegang tot de eerste orale, eenmaal daagse therapie voor de routinepreventie van terugkerende HAE-aanvallen.

Het AIFA-besluit volgt op de vergunning van de Europese Commissie (EC) voor het in de handel brengen van ORLADEYO in april 2021.