BioNTech SE heeft aangekondigd dat de aandeelhouders op zijn op 1 juni 2022 gehouden AGM Prof. Dr. Anja Morawietz en Prof. Dr. Rudolf Staudigl hebben goedgekeurd als leden van de raad van toezicht. Prof. Dr. Anja Morawietz is hoogleraar Externe Accounting en Algemene Bedrijfskunde aan de Hogeschool Georg Simon Ohm te Neurenberg. Zij heeft een grondige deskundigheid op het gebied van boekhouding en accountantscontrole.

In haar onderzoek houdt zij zich bezig met financiële en duurzaamheidsverslaglegging en met ontwikkelingen in corporate governance. Prof. Dr. Rudolf Staudigl is onafhankelijk adviseur en lid van de Raad van Toezicht van TÜV Süd AG. Hij heeft een uitgebreide kennis van productie, wetenschap, en internationale markten, met de nadruk op China en India.

Hij heeft ook een grondige kennis van biotechnologische producten, omdat hij vele jaren voorzitter van de Raad van Bestuur van Wacker Chemie AG is geweest.