BioNTech SE kondigt driejarige follow-upgegevens aan van een Fase 1-studie met de mRNA-gebaseerde geïndividualiseerde neoantigeenspecifieke immunotherapie (iNeST")-kandidaat autogeen cevumeran (ook bekend als BNT122, RO7198457) bij patiënten met gereseceerd pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC"). De gegevens laten zien dat autogene cevumeran bij 8 van de 16 patiënten een immuunrespons opwekte tot drie jaar na toediening, gemeten aan de hand van geactiveerde T-cellen. De persistentie van T-cellen werd in verband gebracht met een langere mediane recidiefvrije overleving bij kankervaccinresponders.

De resultaten in een mondelinge presentatie op de American Association for Cancer Research (?AACR?) Annual Meeting 2024 laten het volgende zien: Bij 8 van de 16 patiënten wekte autogene cevumeran T-cellen van hoge grootte op, specifiek voor de gecodeerde neoantigenen. 98% van de T-cellen die gericht waren op individuele neoantigenen op de tumor en geïnduceerd werden door autogene cevumeran waren de novo in die zin dat ze niet gedetecteerd waren in bloed, tumoren en aangrenzende weefsels voorafgaand aan toediening van de onderzoeksbehandeling. Meer dan 80% van de door het vaccin geïnduceerde neoantigeen-specifieke T-cellen konden tot drie jaar na toediening nog steeds worden gedetecteerd bij patiënten met een immuunrespons.

Deze patiënten vertoonden een langere mediane recidiefvrije overleving in vergelijking met niet-responders. 6 van de 8 patiënten met een immuunrespons op autogene cevumeran bleven ziektevrij tijdens de driejarige follow-up periode, terwijl 7 van de 8 patiënten zonder immuunrespons op de behandeling tijdens het onderzoek tumorrecidieven vertoonden. De door de onderzoeker geïnitieerde, fase 1-studie in één centrum evalueerde de veiligheid van autogeen cevumeran in opeenvolgende combinatie met de anti-PD-L1 immuuncheckpointremmer atezolizumab en standaardchemotherapie bij 16 patiënten met geresecteerde PDAC.

Gegevens van de mediane follow-up van 1,5 jaar werden in mei 2023 gepubliceerd in Nature. De huidige gegevensupdate omvat een mediane follow-up van drie jaar en werd gepresenteerd in een late mondelinge presentatie tijdens de AACR Annual Meeting 2024 in San Diego, Californië, door hoofdonderzoeker Vinod Balachandran, M.D., chirurg-wetenschapper in Memorial Sloan Kettering Cancer Center en hoofdonderzoeker van het onderzoek. Een lopend open-label, multicenter, gerandomiseerd Fase 2 onderzoek, gesponsord door Genentech in samenwerking met BioNTech, werd gestart in oktober 2023.

De studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van adjuvant autogene cevumeran in combinatie met de anti-PD-L1 immuuncheckpointremmer atezolizumab en chemotherapie in vergelijking met de huidige standaardchemotherapie (mFOLFIRINOX) bij patiënten met PDAC. De Fase 2 studie is momenteel patiënten aan het inschrijven op klinische onderzoekslocaties in de Verenigde Staten en er zijn plannen om wereldwijd nog meer locaties te openen. Autogene cevumeran wordt gezamenlijk ontwikkeld door BioNTech en Genentech en wordt momenteel geëvalueerd in drie lopende gerandomiseerde Fase 2 klinische onderzoeken in adjuvant PDAC melanoom in de eerste lijn en adjuvant colorectale kanker.