Medigene AG en BioNTech SE hebben aangekondigd dat hun samenwerking om T cel receptor (TCR) immunotherapieën tegen kanker te bevorderen, zal worden verlengd na de initiële termijn van drie jaar die werd vastgelegd bij de ondertekening van de overeenkomst in februari 2022. Deze verlenging maakt doorlopend en toekomstig werk mogelijk dat nodig is om mogelijk nieuwe TCR's te genereren die gericht zijn tegen meerdere nieuw benoemde antigeentargets die het BioNTech magazijn van TCR-kandidaten verder kunnen uitbreiden. In februari 2022 zijn Medigene en BioNTech een wereldwijde multitarget-samenwerking aangegaan voor het ontdekken en ontwikkelen van T-celreceptorimmunotherapieën tegen meerdere kankertargets, waaronder PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma).

De overeenkomst omvatte ook niet-exclusieve licenties op enkele van de gepatenteerde technologieën in het End-to-End Platform van Medigene, waaronder het PD1-41BB costimulatoire schakeleiwit.