Bioteque Corporation deelt mee dat het lid van het Auditcomité zijn ontslag heeft ingediend. Naam van de vorige functiehouder: Onafhankelijk Bestuurder-Ren-Fang Li. CV van de vorige functie-houder:Ren-Fang Li, ABenQ Medical Technology Corporation - Onafhankelijk Bestuurder. Reden voor de wijziging: Wegens het zich niet aanpassen aan de Corporate Governance-manier, neemt de Onafhankelijke Bestuurder Ren-Fang Li ontslag.