Bioteque Corporation maakt de wijziging bekend van de vertegenwoordiger van de institutionele directeur van de onderneming. Naam en cv van de vorige functiehouder is HONG ZHONG KAI, Keyao Co. Ltd., manager van de afdeling strategische planning.

Naam en cv van de nieuwe functiehouder is Hung-Ying Lee, Legal Director, Catcher Technology Co. Ltd. Reden voor de wijziging is nieuw aangewezen vertegenwoordiger. Ingangsdatum van de nieuwe benoeming is 10 januari 2023.