Bioteque Corporation kondigt nieuwe CEO aan. Naam van de vorige functiehouder: Ming-Zhong Li. C.V. van de vorige houder: Algemeen Directeur van het bedrijf. Naam van de nieuwe houder van de functie: Jin-Long Lin. C.v. van de nieuwe functiehouder: Senior Vice President van de Vennootschap. Ingangsdatum van de nieuwe benoeming: 27 juni 2022.