Bitcoin Group SE heeft winstresultaten gerapporteerd voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een omzet van EUR 5,6 miljoen vergeleken met EUR 17,7 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 2,21 miljoen, vergeleken met een nettowinst van EUR 10,17 miljoen een jaar geleden.

Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 0,44, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van EUR 2,03 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 0,44, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van EUR 2,03 een jaar geleden.